Ceník

Ceny za plnění jednotlivých úkolů jsou stanovovány individuálně pro jednotlivé klienty a jsou závislé na rozsahu a druhu provozovaných činností. Spolupráce je možná formou dílčích objednávek nebo na základě cenově zvýhodněného smluvního vztahu.

Ceník základních školení

počet uživatelůcena za uživatele
1–5 360 Kč
6–25 340 Kč
26–100 320 Kč
101–500 300 Kč
501–1000 280 Kč
1000+ 260 Kč

Cena zahrnuje poskytování všech základních školení v oblasti BOZP a PO formou e-learningu.

Ceník odborných školení

počet uživatelůcena za uživatele
1–5 240 Kč
6–25 230 Kč
26–100 220 Kč
101–500 210 Kč
501–1000 200 Kč
1000+ 190 Kč

Cena zahrnuje poskytnutí jednoho vybraného odborného školení formou e-learningu.

 
 
 Služby BOZP a PO  Služby BOZP a PO