O nás

DEKSAFE je projektem, který zákazníkům poskytuje komplexní servis a služby v oblasti BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a PO (požární ochrana). Garantem projektu, který vznikl na počátku roku 2008, je společnost DEKTRADE a.s., působící na českém trhu se stavebními materiály již od roku 1993.

Projekt DEKSAFE nabízí zejména dva dílčí programy: Služby v oblasti BOZP a PO a Koordinátor BOZP na staveništi.

Koordinátor BOZP na staveništi

Program Koordinátor BOZP na staveništi představuje nabídku služeb odborně způsobilých koordinátorů a to jak pro fázi přípravy stavby, zpracování plánu BOZP, tak i pro fázi samotné realizace stavby.

BOZP a PO

Cílem programu Služby v oblasti BOZP a PO je nejen komplexní outsourcing služeb v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), ale i poskytování jednotlivých služeb jako například zpracování potřebné dokumentace, organizace různých druhů souvisejících školení, realizace revizí vyhrazených technických zařízení atd. Veškeré služby v oblasti BOZP a PO poskytuje DEKSAFE jednotlivě nebo jako komplexní balík formou outsourcing. Školení zaměstnanců jsou pak poskytována jak klasickou prezenční formou, tak i efektivním způsobem e-learningu.

Tým DEKSAFE

Veškeré služby v oblasti BOZP a PO a požadavky vyplývající z nabízeného servisu projektu zajišťuje náš tým techniků – koordinátorů DEKSAFE. Celý tým techniků DEKSAFE pochopitelně splňuje odbornou způsobilost dle příslušných zákonů.

 
 
 Služby BOZP a PO  Služby BOZP a PO