Nabídka služeb

 

Koordinátor BOZP na staveništi

Zpracování Plánu BOZP a služby odborně způsobilého koordinátora BOZP pro přípravnou fázi stavby a i fázi realizace stavby.

Bezpečnost práce - BOZP

Funkční systém řízení BOZP je součástí každé moderní firmy.

Požární ochrana - PO

Požární ochrana spočívá ve snižování pravděpodobnosti vzniku požáru a připravenosti k provedení účinného zásahu.

Školení BOZP a PO

Školení a odborná způsobilost je základní kvalifikační požadavek každého zaměstnance.

Revize technických zařízení

Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí musí splňovat požadavky na bezpečný provoz a používání.

DEKSAFE Systém

DEKSAFE Systém zabezpečí vaše plnění všech legislativních požadavků v těchto oblastech. Na základě smluvního vztahu DEKSAFE Systém převezme péči o vaši firmu v oblasti BOZP a PO.

 
 Služby BOZP a PO  Služby BOZP a PO