Revize technických zařízení

Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí musí splňovat přísné požadavky na bezpečný provoz a používání. Rádi vám dle vašeho konkrétního zařízení zajistíme provádění kontrol a revizí oprávněnými osobami. Zajišťujeme kontroly a revize od elektrického zařízení výrobních prostor a kanceláří (elektrorozvody, stroje, PC, kopírky, tiskárny, rychlovarné konvice, prodlužovací šňůry), tlakových nádob (hasicí přístroje), plynových zařízení (např. kotle, přímotopy) až po zdvihací zařízení. Kontroly a revize zajistíme i pro vyhrazená technická zařízení (VTZ). Z oblasti požární ochrany - PO zajišťujeme revize hasících přístrojů, nástěnných požárních hydrantů a hromosvodů.

V případě Vašeho zájmu můžete nezávazně poptat naše služby v sekci Poptávka služeb.

Pomůžeme vám vybavit vaše pracoviště bezpečnostními tabulkami a značeními a vaše zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP).

 
 
 Služby BOZP a PO  Služby BOZP a PO